ForsideFroland bibliotek

Ordensregler

Sist oppdatert 16. jan. 2023

Generelt

  • Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel
  • Det er ikke lov til å spise på biblioteket. Unntaket er bevertning ved arrangementer i biblioteket.
  • Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper selger rusmidler blir vist bort fra biblioteket.
  • Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for de øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc., blir vist bort.

BRUDD PÅ ORDENSREGLER

  • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
  • Brudd på reglene kan føre til utestengning fra biblioteket på bestemt, eller ubestemt tid, avhengig av overtredelsens karakter.
  • Den som taper tilgangen til Meråpent bibliotek må søke om tilgang på ny etter at utestengningstiden er utløpt.

Sånn bruker du biblioteket

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: Kristina Solsvik
Froland kommune
Bygget med Libry Content