Ordensregler

Sist oppdatert 9. okt. 2023

Generelt

  • Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel
  • Det er ikke lov til å spise på biblioteket. Unntaket er bevertning ved arrangementer i biblioteket.
  • Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper selger rusmidler blir vist bort fra biblioteket.
  • Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for de øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc., blir vist bort.

BRUDD PÅ ORDENSREGLER

  • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
  • Brudd på reglene kan føre til utestengning fra biblioteket på bestemt, eller ubestemt tid, avhengig av overtredelsens karakter.
  • Den som taper tilgangen til Meråpent bibliotek må søke om tilgang på ny etter at utestengningstiden er utløpt.

Kontakt

Froland kommune
Ansvarlig redaktør: Kristina Solsvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content