Lånereglement

En kalender som viser datoer
Foto: Unsplash
En kalender som viser datoer
Foto: Unsplash
En kalender som viser datoer
Foto: Unsplash
Sist oppdatert 9. okt. 2023

LÅNEKORT

For å få lånekort må du fremvise legitimasjon fra fylte 15 år.
Barn og unge under 15 år må ha underskrift av foresatte, som er ansvarlig for deres lån. Barn under skolealder kan låne på foresattes lånekort.
Elever ved Froland barneskole deltar på leseløveaksjonen i 5. trinn, da får de lånekort og opplæring.

 • Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Nytt lånekort utstedes mot et gebyr på 35,-
 • Låner må overholde lånefrister, betale gebyr hvis de ikke overholdes og erstatte tapt/skadet materiell.
 • Du kan få påminnelse 1. dag før forfall ved å få beskjeder fra oss på e-post, denne tjenesten er ikke tilgjengelig på sms.
 • Låner har selv ansvar for å melde inn endring av navn, adresse,
  telefonnummer eller e-postadresse.
 • Lånetiden kan forlenges, dersom materialet ikke er reservert til annen låner.
 • Fjernlån kan kun fornyes av oss på biblioteket, ta kontakt på epost, telefon eller i skranken.

PURRING

 • Hvis du ikke leverer innen fristene, får du inntil tre purringer. Deretter sendes erstatningskrav, da vil også lånekort bli sperret.
 • Voksne:
  1.purring 50,-
  2.purring 50,-
  3.purring 100,- maks kr 200,- totalt i purregebyr.
 • Barn:
  1.purring 10,-
  2.purring 20,-
  3.purring 30,- maks kr 50,- totalt i purregebyr.

TAP AV LÅNERETT

Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.

Låner forplikter seg til å følge våre regler ved innmelding som låner og ved å bruke våre lokaler.

Kontakt

Froland kommune
Ansvarlig redaktør: Kristina Solsvik
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content