Ordensregler

Sist oppdatert 10. apr. 2024

Generelt

  • Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel. Vår alles adferd er med på å bidra til et trivelig miljø for alle som bruker biblioteket.
  • Det er kun lov å spise i tildelt spiseområde på biblioteket. Unntaket er bevertning ved arrangementer i biblioteket.
  • Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper selger rusmidler blir vist bort fra biblioteket.
  • Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for de øvrige publikum på grunn av uforholdsmessig støy, sterk lukt eller lignende., blir vist bort.

Brudd på ordensregler

  • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
  • Brudd på reglene kan føre til utestengning fra biblioteket på bestemt, eller ubestemt tid, avhengig av overtredelsens karakter.
  • Den som taper tilgangen til Meråpent bibliotek må søke om tilgang på ny etter at utestengningstiden er utløpt.

Kontakt

Info

Froland kommune
Ansvarlig redaktør: Reidun Brinchmann
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content